SAFARI - RESERVA NATURAL - CAP DE CREUS

Fecha: 21/09/ 2013
Detalles:

Doble Inmersión (Two dives)

Encuentro en el centro / Trobada al centre / Meeting hour - 08:30 h

Salida del barco / Sortida del vaixell / Dive boat departure - 09:00 h

Sitios de buceo / Llocs de busseig / Dive sites: El Gat y Bau del Cap Trencat

(2 inmersiones + 2 botellas aire 200 bar / 2 immersions + 2 ampolles aire 200 bar / 2 dives + 2 diving tanks air 200 bar)

Facebook